Med unikt bildmaterial !

"Jag var likt majoriteten uppväxt i ett samhälle präglat av protestantismens idéer och dess inbyggda ständiga ifrågasättande och splittring, som återspeglas
även i samhället i stort.
"
En berättelse som sträcker sig över tre decennier.
Den ortodoxe mannen

 Tommy Rydéns självbiografi

Vad läsare säger om boken:

Citat

Tanka ner "Den ortodoxe mannen" (pdf)!
ISBN 978-91-637-0115-3, ISBN 978-91-637-8614-3.
Boken har tankats ner av   personer.

pdf
"The Eurasian idea from a Swedish perspective". Artikel av Tommy Rydén, publicerad i den ryska akademiska tidskriften Journal of Eurasian Affairs (nr 3, 2015). Sidan 61.
Fil
Rydéns offentliga tal i Jönköping 29/6 2013, till stöd för ortodoxa i Syrien.
bild

"The orthodox man"- Självbiografisk artikel i ryskortodoxa  "Katehon" i oktober 2015. Sidan 95.

bild
Artikel av Rydén 21/2 2013 "Syriska familjer är en del av det svenska samhället"

Kontaktformulär


Copyright 2016, Tommy "Tomas" Ryden.